Мениджърски роли и самоуправление


20 март, 2020 г.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

 • Мениджъри и професионалисти, които желаят да управляват по-ефективно себе си, времето си и хората, за които отговарят
 • Новопромотирани мениджъри
 • Специалисти, на които предстои повишение в мениджърска позиция.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • • Да се задълбочи разбирането за отговорностите, ролята и функциите на мениджърите в организацията.
 • • Да се развият уменията за самоуправление чрез по-ефикасно управление на времето и стреса

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Какво означава да бъдеш съвременен мениджър? Влияние на заобикалящата среда. Мениджмънтът в променящия се свят.
 • Изисквания, роли, функции, отговорности.
 • Сложност при мениджмънта. Постигане на цели чрез другите, работа чрез групи. Организационна политика.
 • Преход към управленска длъжност. Проактивност и поемане на контрол.
 • Самоуправление и саморазвитие. Гъвкавост и адаптивност към изискванията на средата.
 • Управение на времето. Справяне с напрежение и стрес.
 • Учене чрез действие.

ИНТЕРАКТИВНО ПРОВЕЖДАНЕ

 • Работа по казуси
 • Практически упражнения
 • Видеоматериали
 • Дискусии

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Повишена увереност в изпълнението на мениджърската роля
 • По-добро планиране на времето и постигане на целите в срок
 • Правилно разпределение на задачите в екипа и ефективен контрол върху изпълнението им

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават сертификат за преминато обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ден от 9.30 до 17.30 часа

ВОДЕЩ: АЛЕКСАНДЪР ПОЖАРЛИЕВ, Ph.D.

 • Обучава и развива мениджъри и лидери в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа.
 • Проектира и ръководи различни квалификационни управленски програми, треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени обучения, семинари, уъркшопи и др. интервенции за организационно развитие в над 90 организации от бизнеса и публичната администрация. Има над 15 000 часа работа с групи.
 • От 2004 г. има професионална коучинг практика с ръководители и предприемачи.
 • През последните 20 г. води семинари и курсове в магистърски и професионални програми по мениджмънт на НБУ: МП „Мениджмънт за организационно съвършенство“, МП „Управление и развитие на човешките ресурси“, БП „Администрация и управление”, британски програми на The Open University, UK: „Ефективно управление на организацията“, „Управление на персонала“, „Управление на развитието и промяната“, „Ефективният мениджър“, програми на Institute of Leadership and Management „Лидерство и мениджмънт“ и „Коучинг и менторство“.
 • Участва като ключов експерт в национални и международни проекти за управленско развитие. Има редица публикации и участия в научни и практически конференции върху развитието на мениджъри и лидери.
 • Съосновател и член е на УС на Българска асоциация за тренинг и развитие. Регистриран психолог, член на Дружество на психолозите в РБ. Член на БАУХ. През 2007 г. получава награда на БАПП за най-добър принос в развитието на психологическата практика в България, както и Национален приз „Човешки ресурси” на фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание “Човешки ресурси”.
 • Доктор по психология, организационен психолог. Магистърски степени по психология и българска филология. Специализации по мениджмънт и културология. Сертифициран оценител в центрове за развитие. Акредитиран консултант по организационно развитие на Human Synergistics International.
 • Управленски опит като Директор на Училище по мениджмънт – НБУ (2005-2014 г.).

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

"В семинара ми хареса, че намерих доста връзки с ежедневната ми работа и проблемите в нея. Видях начини за промяна и подобрения."

"В семинара ми хареса, това, че е структуриран и подреден, добре оформените учебни материали, директната дискусия вътре в групата."

ЗАПИСВАНЕ - до 15 март 2020 г.!

ЦЕНА: 195 лв. за един участник (без ДДС).

ОТСТЪПКИ:

 • 20 % за регистрация и плащане до 29.02.2020 г.
 • 10 % отстъпка върху цената за регистрация до 10.03.2020 г.
 • 10% за студенти
 • 10% за повече от трима участници от една организация
 • 5% за повече от един участник от една организация

БАНКОВА СМЕТКА:
Пощенска банка
IBAN: BG64BPBI79401078559201
BIC: BPBIBGSF
„Трансформация” ЕООД

РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ:


ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО (в pdf формат)