Екип

Кликнете върху името за повече информация

Александър Пожарлиев

Александър Пожарлиев

Обучава и развива мениджъри и лидери и организационно развитие в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа. Директор на Училище по мениджмънт – НБУ (2005-2014 г.) През последните 20 г. води семинари и курсове в магистърски и професионални програми по мениджмънт на НБУ: МП „Мениджмънт за организационно съвършенство“, МП „Управление и развитие на човешките ресурси“, БП „Администрация и управление”, британски програми на The Open University, UK: „Ефективно управление на организацията“, „Управление на персонала“, „Управление на развитието и промяната“, „Ефективният мениджър“, програми на Institute of Leadership and Management „Лидерство и мениджмънт“ и „Коучинг и менторство“. Проектира и ръководи различни квалификационни управленски програми, треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени обучения, семинари, уъркшопи и др. интервенции за организационно развитие в над 80 организации от бизнеса и публичната администрация. Има над 10 000 часа работа с групи. От 2004 г. има професионална коучинг практика на ръководители и предприемачи. Участва като ключов експерт в национални и международни проекти за управленско развитие. Има редица публикации и участия в научни и практически конференции върху развитието на мениджъри и лидери. Съосновател и член е на УС на Българска асоциация за тренинг и развитие. Регистриран психолог, член на Дружество на психолозите в РБ. Член на БАУХ. През 2007 г. получава награда на БАПП за най-добър принос в развитието на психологическата практика в България, както и Национален приз „Човешки ресурси” на фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание “Човешки ресурси”.

Доктор по психология, организационен психолог. Магистърски степени по психология и българска филология. Специализации по мениджмънт и културология. Сертифициран оценител в центрове за развитие. Акредитиран консултант по организационно развитие на Human Synergistics International.

Галина Грозева

Галина Грозева

Здравейте,

Ако четете този текст, значи вече сте заинтригувани от идеята У.Т.Р.Е. Мениджмънт.

Като един от "идеолозите" на програмата се опитвам да намеря най-точните думи, с които да ви представя и нея, и себе си.

Аз съм психолог и от 1995 г. се занимавам с консултиране, обучение и развитие на хора в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа. През годините съм работила в над 50 организации от бизнеса, публичната администрация и неправителствения сектор. Имам над 7 000 часа работа с групи. От 2003 г. се занимавам с кариерно консултиране, а от 2013 г. и с менторство и супервизия на обучители.

От 2006 до 2013 г. преподавах като ко-тютор в магистърски програми „Мениджмънт за организационно съвършенство“ и „Управление и развитие на човешките ресурси“ и като тютор в професионална програма по мениджмънт на УМ-НБУ и The Open University, UK „Ефективният мениджър“, модул „Управление на персонала”. През периода 2005 - 2009 г. бях Директор на програма "Вътрешнофирмени обучения и консултиране" в УМ - НБУ.

Разработвам, управлявам и участвам като обучител в проекти за развитие на хора, финансирани по Оперативни програми "Развитие на човешките ресурси" и "Административен капацитет". Външен експерт съм към Национална агенция за професионално образование и обучение.

Имам магистърска степен по Клинична и консултативна психология - СУ “Св. Кл. Охридски” и професионален сертификат по мениджмънт – The Open University, Великобритания. Мениджърският ми опит е в ръководене на екипи и на собствен бизнес.

Очаквам програма У.Т.Р.Е. Мениджмънт да се окаже решението, което ще ви помогне да станете по-успешни, по-уверени и по-ефективни в работата си като ръководител. Очаквам също така участието в нея да бъде увличащо и удовлетворяващо. Със сигурност то ще бъде такова за нас, екипа на преподавателите.

Хари Копаранов

Хари Копаранов

Здравейте!

Казвам се Хари Копаранов и съм специалист в областта на продажбите с повече от 10 години опит. През последните 5 години активно се занимавам и с обучение на хора.

По време на досегашната ми работа съм участвал в целия търговски процес, като се започне от директните продажби и привличането на нови клиенти, през управлението на малки търговски екипи до управление на виртуален екип. Лично съм обучавал и развивал хора в организациите в които съм работил. Последните 4 години съм се фокусирал повече върху развиване на "меки" умения в хората чрез коучинг.

Благодарение на опита си в директни продажби, съм установил, че индивидуалния подход, коректността и личното отношение са много важни за търговския успех. В допълнение със следпродажбена комуникация и сервизно обслужване през целия жизнен цикъл на продукта/услугата - това е ключът към успеха и допринася за усещането за „специален” клиент и „специален” продукт. С течение на времето усъвършенствах уменията си за представяне на продуктите и водене на преговори, управление на екипи чрез лидерство, обучение и развитие на хора.

Ежедневно ръководя няколко екипа, всеки от които е до 10-15 души. Успявам да им залагам високи, но реалистични цели, да ги мотивирам и да поддържам ангажираността им. Ценя ефективността и взаимоотношенията в екипите. Освен мениджърските права и задължения към екипите и организацията си, поставям и лична мисия за личностно израстване и развитие на всеки един член на екипа, която успешно реализирам. Успешно се справям с идентифицирането на лидери и тяхното обучение, както и да ръководя хората към „Лидер на собственото си работно място”. Оценявам различията между хората и признавам и поощрявам усилията на хората в подобрението на процесите.

Трудовият ми опит е главно в 3 по-големи организации – верига бензиностанции „SHELL”, ТСК „PEUGEOT” и кафе-сладкарници „Неделя”. Участвал съм и в проекти в по-малки организации.

Имам бакалавърска степен по специалност „Транспортна техника и технологии” в ТУ-София. Притежавам и магистърска степен по специалност „Мениджмънт за организационно съвършенство” в УМ-НБУ, с последваща квалификация „Обучител в организацията” .

Кой е Харалампи Копаранов?!

Наричайте ме Хари. Така ме наричат всички служители и приятели. Аз съм отговорен човек, който търси съвършенството в живота, хората и организациите. Смело се хвърлям в нови предизвикателства. Считам се за отговорен за промяната и нейното ефективно управление. Уповавам се на лични принципи и ценя честността, откровеността, човешкото достойнство, признанието, стремежа към щастие и отдадеността на кауза.

С уважение,

Хари

Чавдар Добрев

Чавдар Добрев

Аз съм от поколението на прехода, тази част от хората, които трябваше да се променят за да оцелеят и да приемат новите реалности, въпреки дългогодишния си опит в една друга много регламентирана и подредена среда, която отмина безвъзвратно.

Завършил съм Минно Геоложкия Институт със специалност Геофизика и Техническия университет със специалност Приложна математика и компютърни науки. Започнах работа в БАН и за 10 години постигнах звание научен сътрудник, 2 признати изобретения и поредица статии и участия в престижни международни форуми, но както се казва в България никой не работи това което е завършил. Промените дадоха изцяло нова насока на живота ми и трябваше да се променям спрямо динамиката на средата, в която живеех. Загърбих научната дейност и преминах в търговския сектор. Започнах като офис-мениджър и с течение на времето и придобития опит, контактите с различни хора и обичаи, научавайки спецификата на бизнеса в редица световни компании като Packard Bell, Bang & Olufsen, Electrolux, Liebherr, K&K Electronics, Sidma S.A., Hunter Douglas и Eurofoam, усвоих множество полезни и успешни техники, както и знания необходими за постигането на исканите резултати от един управител на фирма.

Бих казал, че един основен принцип спазван, както в отношения ми с клиентите, когато става въпрос за търговски отношения, а така също при работата с екипа в който работя, е честната и открита комуникация. Изграждането на дълготрайни и устойчиви отношения между страните винаги е било и ще бъде основната ми задача в работата ми.

Не се плаша от неизвестното и смело мога да кажа, че нямам загубена „битка“. Предизвикателствата са тези, които постоянно ме съпътстват и до момента. Не търпя пренебрежителното отношение на висшестоящите и това е било причина да напусна няколко компании, въпреки престижността им. Тази ми черта не се е променила и досега.

Уважавам личното мнение на всеки и мога да призная грешките си открито. Поемам отговорност за екипа, който ръководя. Стремя се да раздавам повече правомощия и поощрявам самостоятелното вземане на решения съчетано с носенето на отговорност.

Желанието за усъвършенстване и допълнителни умения ме доведоха в УМ-НБУ. Завърших успешно магистърската програма „Мениджмънт за организационно съвършенство“ и промените продължиха да се случват. Практическите умения, както и изучаваните дисциплини ми помогнаха да обогатя и запълня някои пропуски в моята практика и най-вече в областта на „меките“ умения. Успях за две години да изградя колектив, тим, отбор, който знае какво се изисква от него и къде ще бъде след известно време. Това превърна една губеща компания в печеливша отвътре. Този стимул за усъвършенстване успях да прехвърля и на околните.

В крайна сметка се стремя да постигна съвършенството, което, както знаем, е една постоянно променяща се цел, за която е нужно постоянство и развитие. В момента, в който си постигнал нещо, се появява нова малко по-висока цел и дерзанието към нея продължава.

С уважение, Чавдар Добрев