Набиране и подбор - къде да намерим подходящите хора, как да изберем най-добрите

24 юли 2020 г.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

 • Мениджъри, които участват в подбора на служители
 • Новопромотирани мениджъри
 • Специалисти по управление и развитие на човешките ресурси, които желаят да разширят познанията и уменията си за набиране и подбор на служители.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Подобряване на разбирането за процесите на набиране и подбор на служители
 • Запознаване с различни канали за набиране и със съвременните методи за подбор
 • Подобряване на уменията за анализ на длъжностите, изготвяне на личностни спецификации, оценка на кандидатурите и водене на различни видове интервюта за подбор.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Анализ и описание на длъжността. Умения и компетенции. Съставяне на личностен профил
 • Канали за набиране на кандидати
 • Как да подготвим обявата за работа така, че да привлече подходящите хора
 • Инструменти за подбор (документи, тестове, личностови въпросници, електронни формуляри, центрове за оценка, портфолио)
 • Подготовка и провеждане на интервю за подбор. Видове интервюта
 • Оценка на кандидатурите и вземане на решение.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии
 • Учебен филм
 • Работа по казус

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават сертификат за преминато обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ден от 9.30 до 17.30 часа

ВОДЕЩ: ГАЛИНА ГРОЗЕВА

 • От 1995 г. се занимава с консултиране, обучение и развитие на хора в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа. През годините е работила в над 60 организации от бизнеса, публичната администрация и неправителствения сектор. Има над 7 500 часа работа с групи.
 • От 2003 г. се занимава с кариерно консултиране, а от 2013 г. и с менторство и супервизия на обучители.
 • От 2006 до 2013 г. преподава като ко-тютор в магистърски програми „Мениджмънт за организационно съвършенство“ и „Управление и развитие на човешките ресурси“ и като тютор в професионална програма по мениджмънт „Ефективният мениджър“ на Училище по мениджмънт - Нов български университет и The Open University, UK, модул „Управление на персонала”.
 • Магистърска степен по Клинична и консултативна психология - СУ “Св. Кл. Охридски” и Професионален сертификат по мениджмънт – The Open University, Великобритания.
 • Управленски опит като Директор на програма "Вътрешнофирмени обучения и консултиране" в УМ - НБУ и Управител на "Трансформация" ЕООД.

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

"Най-важното, което научих е личностното и емоционалното състояние да не пречат на интервюто."

"За мен беше много ефективна комбинацията от теоретични модели, практически игри, анализ на резултатите и споделянето на опит."

"Най-важните неща, които научих са: чек лист за подготовка на интервю и това, че интервюираният трябва да говори 80% от времето."

"Уникално балансиран и мотивиращ водещ."

"Най-важните неща, които научих са: изготвяне на личностна спецификация и как да направим една обява атрактивна."

ЗАПИСВАНЕ - до 19 юли 2020 г.

ЦЕНА: 195 лв. за един участник (без ДДС).

ОТСТЪПКИ:

 • 20 % за регистрация и плащане до 04.07.2020 г.
 • 10 % отстъпка върху цената за регистрация до 14.07.2020 г.
 • 10% за студенти
 • 10% за повече от трима участници от една организация
 • 5% за повече от един участник от една организация

БАНКОВА СМЕТКА:
Пощенска банка
IBAN: BG64BPBI79401078559201
BIC: BPBIBGSF
„Трансформация” ЕООД

РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ: