Комуникация с разбиране

24 април, 2020 г.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

 • Мениджъри и професионалисти, които желаят да общуват по-ефективно в работна среда и в личния си живот
 • Новопромотирани мениджъри
 • Специалисти, на които предстои повишение в мениджърска позиция.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Подобряване на разбирането за процеса на комуникация и за значението му в работна среда
 • Подобряване на уменията за разчитане на невербалната комуникация и за управление на собствените невербални сигнали;
 • Развитие на комуникативните умения;
 • Подобряване на уменията за планиране и водене на работни срещи.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Комуникационен процес. Комуникационни канали. Бариери пред комуникацията. Управленска комуникация.
 • Принципи на ефективната комуникация.
 • Разчитане на невербалните сигнали.
 • Умения за комуникация: задаване на въпроси, активно слушане, подаване на ясна и точна информация.
 • Създаване на отворен комуникационен климат.
 • Планиране и провеждане на ефективни съвещания.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават сертификат за преминато обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ден от 9.30 до 17.00 часа

ВОДЕЩ: ГАЛИНА ГРОЗЕВА

 • От 1995 г. се занимава с консултиране, обучение и развитие на хора в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа. През годините е работила в над 60 организации от бизнеса, публичната администрация и неправителствения сектор. Има над 7 500 часа работа с групи.
 • От 2003 г. се занимава с кариерно консултиране, а от 2013 г. и с менторство и супервизия на обучители.
 • От 2006 до 2013 г. преподава като ко-тютор в магистърски програми „Мениджмънт за организационно съвършенство“ и „Управление и развитие на човешките ресурси“ и като тютор в професионална програма по мениджмънт „Ефективният мениджър“, модул „Управление на персонала”. на Училище по мениджмънт - Нов български университет и The Open University, UK
 • Магистърска степен по Клинична и консултативна психология - СУ “Св. Кл. Охридски” и Професионален сертификат по мениджмънт – The Open University, Великобритания.
 • Управленски опит като Директор на програма "Вътрешнофирмени обучения и консултиране" в УМ - НБУ и Управител на "Трансформация" ЕООД.

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

"В семинара ми хареса това, че има възможност да се упражняват нещата и уменията, да се получи обратна връзка за личното участие и постижения."

"Ерудиран водещ, споделящ опит и даващ различна гледна точка към проблемите."

"Семинарът е проектиран много добре, като има включени много провокации и близки до реалната работна среда ситуации."

ЗАПИСВАНЕ - до 19 април 2020 г.!

ЦЕНА: 195 лв. за един участник (без ДДС).

ОТСТЪПКИ:

 • 20 % за регистрация и плащане до 04.04.2020
 • 10 % отстъпка върху цената за регистрация до 14.04.2020 г.
 • 10% за студенти
 • 10% за повече от трима участници от една организация
 • 5% за повече от един участник от една организация

 

БАНКОВА СМЕТКА:
Пощенска банка
IBAN: BG64BPBI79401078559201
BIC: BPBIBGSF „Трансформация” ЕООД


РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ: