Прием и такси

Изисквания към кандидатите

Препоръчително е кандидатите да имат минимум средно образование и минимален опит като ръководители.

При записване до 25 февруари, 2020 г. – 20% отстъпка върху цените.

При записване до 05 март, 2020 г. – 10% отстъпка върху цените.

Записване - до 30 септември 2019 г.

Цена на програмата: 1100 лв.

 • Курсът Набиране и подбор - къде да намерим подходящите хора, как да изберем най-добрите е бонус семинар за участниците, записали цяла програма. За останалите се заплаща съобразно избрания план (1, 2, 3 или 4 курса).

 • Отстъпки:

  • 20% за регистрация и плащане до 25.02.2020
  • 10% за регистрация и плащане до 05.03.2020 г.
  • 10% за студенти
  • 10% за повече от трима участници от една организация
  • 5% за повече от един участник от една организация

  Върху всички цени се начислява ДДС.

  Контакти:
  Галина Грозева
  M: +359 889 81 80 65
  Е-mail: ggrozeva@transformacia.bg
  F: + 359 2 920 15 06
  www.transformacia.bg

  БАНКОВА СМЕТКА:
  Пощенска банка
  IBAN: BG64BPBI79401078559201
  BIC: BPBIBGSF
  „Трансформация” ЕООД

  РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ:

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА (в pdf формат)