Лидерство и коучинг

leadership-coaching

 

12 - 13 юни, 2020 г.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

 • Мениджъри, които желаят да подобрят уменията си за водене и вдъхновяване на хората
 • Новопромотирани мениджъри
 • Специалисти, които желаят да обогатят познанията си по темата.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Да се разберат разликите между различни подходи в управлението;
 • Да се развият умения за преценка на равнището на развитие на хората и гъвкаво прилагане на различни стилове на ръководство;
 • Да се подобрят уменията на участниците за прилагане на коучинг подход на ръководство.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Подходи на лидерство. Ситуационно лидерство. Лидерски стилове.
 • Хората, с които работим: типове служители като равнище на развитие. Умения за диагностика. Компетентност и ангажираност на сътрудниците.
 • Умения за директивно ръководство и насочваща комуникация. Ефективно инструктиране. Умения за определяне и задаване на SMART цели.
 • Предаване на знания и умения. Метод за обучение в работата. Подходи за развитие на компетентността.
 • Умения за коучинг подход на ръководство. Умения за изслушване. Умения за задаване на въпроси. Умения за отразяване и предизвикване на самостоятелно решение.
 • Умения за подкрепящ подход на ръководство - окуражаване, подкрепа и оказване на признание. Умения за даване и получаване на конструктивна обратна връзка.
 • Умения за договаряне и намиране на печеля-печелиш подход. Комуникация за превенция и справяне с конфликти. Подходи при разрешаване на конфликти.
 • Умения за делегиращ подход на ръководство. Подготовка и провеждане на разговори със служители. Практика по работни ситуации на участниците.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии
 • Ролеви игри
 • Презентации

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават сертификат за преминато обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 дни от 9.30 до 17.00 часа

ВОДЕЩ: АЛЕКСАНДЪР ПОЖАРЛИЕВ, Ph.D.

 • Обучава и развива мениджъри и лидери в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа.
 • Проектира и ръководи различни квалификационни управленски програми, треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени обучения, семинари, уъркшопи и др. интервенции за организационно развитие в над 90 организации от бизнеса и публичната администрация. Има над 15 000 часа работа с групи.
 • От 2004 г. има професионална коучинг практика с ръководители и предприемачи.
 • През последните 20 г. води семинари и курсове в магистърски и професионални програми по мениджмънт на НБУ: МП „Мениджмънт за организационно съвършенство“, МП „Управление и развитие на човешките ресурси“, БП „Администрация и управление”, британски програми на The Open University, UK: „Ефективно управление на организацията“, „Управление на персонала“, „Управление на развитието и промяната“, „Ефективният мениджър“, програми на Institute of Leadership and Management „Лидерство и мениджмънт“ и „Коучинг и менторство“.
 • Участва като ключов експерт в национални и международни проекти за управленско развитие. Има редица публикации и участия в научни и практически конференции върху развитието на мениджъри и лидери.
 • Съосновател и член е на УС на Българска асоциация за тренинг и развитие. Регистриран психолог, член на Дружество на психолозите в РБ. Член на БАУХ. През 2007 г. получава награда на БАПП за най-добър принос в развитието на психологическата практика в България, както и Национален приз „Човешки ресурси” на фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание “Човешки ресурси”.
 • Доктор по психология, организационен психолог. Магистърски степени по психология и българска филология. Специализации по мениджмънт и културология. Сертифициран оценител в центрове за развитие. Акредитиран консултант по организационно развитие на Human Synergistics International.
 • Управленски опит като Директор на Училище по мениджмънт – НБУ (2005-2014 г.).

 

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

" Най-важното, което научих е да се преценяват индивидуално хората и да се подхожда диференцирано към тях, така че те да се развиват."

" В семинара ми хареса интерактивността и ясната концептуална рамка, подкрепена с практически примери."

"Най-важното, което научих е, че е по-добре да давам насоки на екипа си как да постигнат целите си, отколко да им давам готови решения."

"Водещият беше компетентен и с лидерско присъствие. Чрез коучинг ни насочи за същината на коучинга."

ЗАПИСВАНЕ - до 07 юни 2020 г. !

ЦЕНА: 430 лв. за един участник (без ДДС).

ОТСТЪПКИ:

 • 20 % за регистрация и плащане до 23.05.2020 г.
 • 10 % отстъпка върху цената за регистрация до 02.06.2020 г.
 • 10% за студенти
 • 10% за повече от трима участници от една организация
 • 5% за повече от един участник от една организация

БАНКОВА СМЕТКА: Пощенска банка

IBAN: BG64BPBI79401078559201

BIC: BPBIBGSF „Трансформация” ЕООД

РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ: