Менторство

Екипът осъществява менторски срещи (лице в лице или дистанционно) с участниците в различни обучителни програми в областта на мениджмънта, работата с хора, обучението на обучители. По време на менторските срещи се обсъжда прилагането на различни подходи с цел промяна в поведението на работното място, нагласите на участниците в различни ситуации. Определят се областите за развитие, подкрепя се готовността за промяна. Участникът получава препоръки, предложения и съдействие за подобряване на дейността си и уменията си на работното място.