Проекти

 • "Трансформация" ЕООД беше избрана за изпълнител на обучения по проект "Развитие на придобитите от служителите на НАПОО умения чрез надграждащи обучения, за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията” по ОПАК, Договор № 14-22-15/01.10.2014 г. През месец декември, 2014 г. беше осъществено първото от тях - "Обучение на обучаващи". Целта беше да се развият уменията на експертите от НАПОО за проектиране и водене на обучения за различни целеви групи - външни експерти, служители на ЦПО и др. Споделено от участници: "В семинара ми хареса:  Игрите, методите и доброто настроение;

  Възможността за участие на всички обучаеми;

  Професионализъм на обучителите! Разнообразие от материали и пособия;

  Практическата му насоченост;

  Интерактивност и позитивно отношение на водещите..."

   
 • През месец март, 2015 г. беше реализирано обучение на тема "Оценка на въздействието", което беше оценено от участниците като изключително полезно, заинтригуващо, с отличен баланс между теория и практика.

   
 • През месец ноември, 2014 г. "Трансформация" ЕООД реализира 2 обучения за HR екипа на Sensata Tehnologies. Целта беше да се надградят знанията и уменията на участниците в областите набиране и подбор и трудовоправни отношения.

  Споделено от участниците: "В семинара ми хареса:

  Базово структурирано съдържание с ключови изнесени точки и рискове;

  Лекторът Нина Гевренова дава задълбочени и структурирани познания на достъпен за всички участници език;

  Това че се даваха примери от реалната трудова практика."

   
 • През месец юни, 2014 г. стартира 3 - модулна програма за обучение на ментори от ключови звена в "Аурубис България", изпълнител на която е "Трансформация" ЕООД. В програмата са включени над 50 участника, които развиват знанията и уменията си за по-успешно, ефективно и мотивирано изпълнение на менторската роля. Менторите и практикантите са едни от основните стожери на предаването на знанието в организацията и подготовката й за бъдещето.

   
 • През юни, 2014 г. „Трансформация” ЕООД беше избрана за изпълнител на програма за обучение на обучаващи в КЦМ АД, гр. Пловдив. Миналата година програмата беше проведена в Оловно производство, тази година в нея са включени над 50 участници от различни структури на холдинг КЦМ Груп 2000. Основните цели на програмата са оптимизиране на процесите по управление на знанието в организацията и създаване на активна общност от вътрешни обучители.